โรคมะเร็งปากมดลูกน่ากลัวกว่าที่คุณคิด

สาวๆควรระวังโรคมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดที่บริเวณปากมดลูกของผู้หญิง อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคนี้คือ การตกขาวที่มากกว่าปกติ การตกขาวที่มีลักษณะคล้ายหนอง เลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติโดยที่ไม่เลือดประจำเดือน มีเลือดออกหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ หรือในวัยทองที่มีเลือดหลังหมดประจำเดือนไปแล้ว โรคนี้จะไม่แสดงอาการในช่วงแรกของการป่วย แต่จะมีอาการเมื่อเซลล์มะเร็งนั้นได้ทำการลุกลามไปแล้ว ทำให้มีอาการอื่นๆที่แทรกซ้อนเข้ามาอย่างเช่น รู้สึกเบื่ออาหาร ไม่อยากทานอาหาร น้ำหนักลดผิดปกติ ปัสสาวะมีเลือดปน ปวดกระดูกตามบริเวณต่างๆของร่างกาย เป็นต้น

ถ้าหากท่านใดที่มีการดังที่กล่าวเหล่านี้ควรจะมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป สาเหตุที่พบมากของการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนั้น เกิดจากการติดเชื้อไวรัสHPV โดยเชื้อชนิดนี้จะติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ และสาเหตุอื่นอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ในระยะก่อนมะเร็งปากมดลูก มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำ การสูบบุหรี่ และการมีลูกหลายคน การเป็นมะเร็วปากมดลูกนั้นเสี่ยงต่อการมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น เพราะถ้าหากมะเร็งได้ทำการลุกลามไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกาย ที่อยู่ใกล้เคียงกับกระดูก ตับ ปอด และสมอง จะส่งผลกระทบให้ระบบการทำงานของอวัยวะภายใน มีอาการเจ็บป่วยแสดงออกมาให้เห็น

หลังจากภาวการณ์เกิดโรคมะเร็งจะมีอาการอย่างไร

ปวดตามร่างกายบริเวณต่างๆ ที่เชื้อมะเร็งได้ลุกลามไปถึง ภาวการณ์มีเลือดออก เช่น การมีเลือดออกมาจากช่องคลอดหรือปะปนออกมาทางปัสสาวะ ช่องมีกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ การติดเชื้อภายในช่องคลอด การเกิดลิ่มเลือดที่อาจปิดกั้นทางเดินเลือด เพราะการเกิดช่องว่างทะลุระหว่างเนื้อเยื่ออวัยวะ จะทำให้มีของเหลวไหลออกมาจากช่องคลอดและมีเกิดอาการไตวาย นั้นเป็นเพราะมะเร็งได้แพร่กระจายเข้าสู่กระแสเลือด ทำให้เจริญเติบโตไปกีดขวางบริเวณท่อไต

จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ไตไม่ได้สามารถทำงานได้อย่างปกติและเกิดอาการไตวายได้ อาการแทรกซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนเป็นมะเร็งปากมดลูกเท่านั้น หากแต่หลังการรักษาแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นเดียววัน

การป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปากมดลูก

สามารถทำได้โดยการฉีดวัคซีนสำหรับการป้องกันการติดเชื่อไวรัส HPV ที่จะสามารถช่วยป้องกันไวรัสได้เป็นบางสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ที่ความเสี่ยงสูงอย่าง HPV-16 , HPV-18 จะสามารถช่วยลดการติดเชื้อ HPV ด้วยตนเอง และการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ ไม่ควรเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ลดหรืองดการสูบบุหรี่ ควรดูแลสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งก็ควรไปพบแพทย์ เมื่อทำการตรวจหาว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นมะเร็งปากมดลูกจะไม่แสดงอาการในช่วงแรก ถ้าหากว่าคุณพบเจอเร็วจะได้ทำการรักษาได้ทันทีและมีโอกาสที่หายเป็นได้

 

 

สนับสนุนเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพโดย ชุดตรวจ hiv