วิธีดูแลเครื่องช่วยฟังให้ถูกต้อง

เครื่องช่วยฟังที่นิยมใช้ในกลุ่มของผู้ที่มีปัญหาทางด้านของการได้ยินเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะมีวิธีการดูแลรักษาที่ดี เพราะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งหากดูแลไม่ดีเท่าที่ควรเครื่องเหล่านี้จะมีการใช้งานที่มีอายุสั้นขึ้น เราควรดูแล เครื่องช่วยฟัง ใหดีเพราะมันราคาค่อนข้างสูงพอสมควร ซึ่งบางรุ่นก็สูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาผลิตนั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันทั้งสิ้น นั้นจึงเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องระวังให้มากเกี่ยวกับความชื้นของมัน นอกจากนั้นเรายังต้องระวังเรื่องของการตกหล่น หรือการกระแทก เพื่อป้องกันมิให้เครื่องช่วยฟังได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงมากขึ้น อันเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายรุ่นแรงกับอุปกรณ์เหล่านั้น

การแนะนำวิธีที่ดูแลเครื่องช่วยฟังอย่างถูกต้อง

–       เราไม่ควรนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปอาบน้ำด้วย เนื่องจากมันเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตด้วยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นนจึงไม่ควรโดนน้ำไม่ว่าจะเป็นละอองของน้ำใดทั้งสิ้น เช่น น้ำมันใส่ผม เจล สเปรย์ฉีดผม เป็นต้น        

–       อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้ผลิตมาเพื่อรองรับการกระแทก ดังนั้นหากมีการตกหรือหล่นที่เป็นที่สูงหรือแรงมากอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงมากถึงพังได้

–       การป้องกันการเสียหายอีกทางหนึ่งและเป็นการยืดอายุของการใช้งานเหล่านี้ด้วยการถอดแบตเตอรี่ทุกครั้งหลังใช้งาน เพราะมันเป็นการรักษาขั้นพื้นฐานในการดูแลอุปกรณ์เหล่านี้

–       สำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เราจำเป็นจะต้องมีเครื่องเพื่อดูดความชื้นออก เพราะอุปกรณ์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้มีความชื้นมากนัก เพราะอาจจะทำให้เสียง่าย

–       การทำความสะอาดจะต้องใช้ผ้าแห้งเช็ดบริเวณที่เปื้อนออก ห้ามนำผ้าเหล่าไปชุบน้ำโดยอันขาด เพราะมันจะทำให้พังเร็วขึ้น หากทำความสะอาดไม่เป็นหรือไม่มั่นใจว่าตนจะทำถูกวิธีหรือไม่ก็ควรนำอุปกรณ์เหล่านั้นไปให้ทางผู้ที่มีความรู้ทำความสะอาด หรือไปสอบถามกับแพทย์หรือพยาบาลเพื่อเป็นการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง

–       สำหรับการเลือกซื้อแบตหรือถ่านนั้น เราจำเป็นจะต้องใช้ให้ถูกต้อง ไม่ควรนำแบบอื่นมาใช้ร่วมกันเพื่อเป็นการทดแทนแบบผิดๆ ซึ่งเราควรซื้อตามโรงพยาบาลที่มีการขายอุปกรณ์หรือตามห้างร้านที่มีการรับประกัน

–       อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ควรวางไว้ทั่ว เพราะเป็นชิ้นเล็กควรวางให้ห่างจากมือเด็กเพื่อไม่ให้เด็กนำเอาไปเข้าปาก หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นควรเก็บให้เป็นที่และไม่ควรนำไปใส่ตู้เย็นเพราะมันจะเกิดการอับชื้น

สำหรับการรักษาอุปกรณ์นั้นยังมีอีกหลายวิธีด้วยกันซึ่งวันนี้เราได้นำมาแจกแจงให้ทราบเป็นเฉพาะส่วนเพียงเท่านั้น เพราะสิ่งที่นำมาเล่าให้ฟังนั้นเราไม่ควรที่จะมองข้ามเป็นอันขาด